Doğa Sınıfı Salı

ŞARKI ÖNERİSİ

NOTALARLA KODLAMA
Oyunumuz için şablonda yer alan notaların renklerine
göre bakarak dizimini yapalım.

HİKÂYE OLUŞTURMA
Hikâye çalışmamız için verilen nesnelerle yeni bir
hikâye oluşturarak ailemize anlatalım.

BOYUT SIRALAMA ÇALIŞMASI
Evimizde yer alan aynı türdeki oyuncakları
boyutlarına göre küçük, orta, büyük olarak bir karton
üzerine üç bölüm oluşturarak sınıflandıralım.

Suyun İçinden Nesne Toplama